l ترتیل 3 بار تکرار منشاوی - فروشگاه اینترنتی صافات